Ο Ταΰγετος είναι το νοτιότερο βουνό της ηπειρωτικής Ευρώπης. Είναι το υψηλότερο βουνό της Πελοποννήσου με κορυφή τον Προφήτη Ηλία σε υψόμετρο 2.407μ. Το δέκατο σε ύψος βουνό της Ελλάδας και ένα από τα είκοσι με υψόμετρο μεγαλύτερο από 2.000 μέτρα.

 

Μορφολογικά ο Ταΰγετος είναι μια πό τις ωραιότερες και μεγαλοπρεπέστερες οροσειρές. Αρχίζει βόρεια από τον νομό Αρκαδίας, στην νότια άκρη του οροπέδιου της Μεγαλόπολης, κοντά στο χωριό Λεοντάρι. Συνεχίζει για λίγο ανατολικά, σχηματίζοντας απότομες πλαγιές προς το λεκανοπέδιο του ποταμού Ευρώτα και συνεχίζει νότια, πιο στρωτά τώρα, μέχρι το ακρωτήριο Ταίναρο στην Μάνη, ύστερα από πορεία πολλών χιλιομέτρων.

 

Δύο φαράγγια χωρίζουν τον Ταΰγετο. Ένα της Μεγάλης Λαγγάδας, που χωρίζει τον βόρειο από τον κεντρικό Ταΰγετο στο ύψος του χωριού Τρύπη και το δεύτερο του Πασσαβά, που χωρίζει τον κεντρικό από τον νότιο Ταΰγετο ή Σαγγιά.

 

Στο φαράγγι της Μεγάλης Λαγγάδας κοντά στην Τρύπη, υπάρχει αναρρηχητικό πάρκο του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου με διαδρομές διαφόρων βαθμών δυσκολιάς, από 5 (Μέτριο), έως 8 (Δύσκολο)

 

Η αναρρίχηση ως την πυραμιδοειδή κορυφή, σε υψόμετρο 2.407μ. είναι βατή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε όλο τον κόσμο, καθώς δεν χρειάζεται αναρριχητική εμπειρία για την ανάβαση. Κατά τους χειμερινούς μήνες είναι βατή μόνο σε έμπειρους ορειβάτες και κατόπιν επικοινωνίας με τον Ορειβατικό Σϋλλογο Σπάρτης.

Taygetos is the most southern mountain of continental Europe. It is the highest mountain of Peloponnese with Prophetes Helias the highest peak in altitude 2.407m. the tenth highest mountain of Greece and one of twenty with altitude higher than 2.000 metres.

 

Taygetos is  one of the most beautiful and magnificent mountain ranges. It starts forming from the prefecture of Arkadia, in the southern end of plateau of Megalopolis, near in the village Leontari. It  continues eastern, formed by steep slopes till the basin of river Eurotas, then  continues southern, less steep now, down to Tainaro cape in Mani, after many kilometres.

 

Two gorges separate Taygetos. The Big Laggada, that separates the northern from the central Taygetos at village Trypi and second the Passava, that separates central from the southern Taygetos or Saggja'.

In the gorge of Big Laggada near village Trypi, Greek Mountaineering Association has created a climbing park with passages of various degrees of difficulty, from 5 (Medium), up to 8 (Difficult).

 

The pyramid shaped peak, in the altitude of 2.407m. is easily accessible during the summer months, as it does not require climbing experience. However, during winter it is only accessible from experienced climbers and after communicating with the Mountaineering Association of Sparta.