Το σπηλαιοβάραθρο του Καιάδα βρίσκεται 10 χλμ βορειοδυτικά της Σπάρτης στο χωριό Τρύπη, στην ανατολική πλευρά του βουνού Ταΰγετος, σε υψόμετρο 650 μέτρων και στην έξοδο του εντυπωσιακού φαραγγιού της Λαγγάδας του Ταϋγέτου, που συνδέει την Σπάρτη με την Καλαμάτα οδικώς.

Από την επιλεγμένη θέση της παλαιάς εισόδου της σπηλαιώδους σχισμής του Καιάδα στην κορυφή του ομώνυμου κωνικού λόφου, η θέα είναι επιβλητική. Η  άποψη της Λακωνικής πεδιάδας και  της κοιλάδα του Ευρώτα που περιβάλλει την Σπάρτη, πανοραμική.

Σύμφωνα με την παράδοση, οι εγκληματίες και οι αιχμάλωτοι πολέμου που καταδικάστηκαν σε θάνατο και τα ασθενικά νήπια, ρίχτηκαν στο βάραθρο του Καιάδα από τους αρχαίους Λακεδαιμόνιους, κάτοικους της αρχαίας πόλης - κράτους Σπάρτης. Η ερευνητική εργασία στο σπηλαιοβάραθρο, αν και δεν ανέδειξε παρουσία κόκκαλων που να ανήκουν σε νήπια ή μικρά παιδιά, εντούτοις εντόπισε έναν μεγάλο αριθμό σκελετών που ανήκουν κυρίως σε υγιή άτομα στη βιολογική ακμή τους, δηλαδή μεταξύ 18-35 ετών.

The cave-pothole of Keadas, 10 km northwest of Sparta at the village of Trypi, is situated in the eastern foot of the mountain Taygetus, in an altitude of 750 metres and in the exit of the impressive canyon of Taygetos’ Laggada, connecting Sparta with Kalamata by road.

From the, obviously, chosen location of the old entrance of the cavernous fissure of Keadas on the top of a verdant conical hill, one has an imposing and panoramic view of the Laconic plain, the Evrotas valley and the environs of Sparta.

According to tradition, criminals and prisoners of war convicted to death sentence and the sick infants, were thrown into the dip pit of Keadas by the ancient Lacedaemonians, the inhabitants of the ancient city–state of Sparta. The research work in the cave–precipice, known to us as Keadas, did not justify the presence of bones belonging to infants or small children, however it located a great number of skeletal findings belonging mainly to healthy men in their biological prime between 18-35  years of age.