Καθ΄όλη την διάρκεια του χρόνου, οι λάτρεις των σπορ  μπορούν να ασχοληθούν με τα αγαπημένα τους αθλήματα στην Σπάρτη και στα περίχωρα της. Το ξενοδοχείο μας συνεργάζεται με το Paintball Club στην Σπάρτη, για οργάνωση τέτοιων δραστηριοτήτων:

 

Paintball (χρωματοσφαίριση). Το paintball είναι μια αθλητική δραστηριότητα που προσφέρει περιπέτεια και ψυχαγωγία, γιατί είναι ένα συναρπαστικό ομαδικό σπορ.  Στο άθλημα αυτό μπορούν να πάρουν μέρος και οργανωμένα γκρουπ. Χώροι paintball υπάρχουν τόσο μέσα στην Σπάρτη, σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο μας, αλλά και στα βουνά της Λακωνίας, Ταύγετο και Πάρνωνα, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

 

Πεζοπορία. Σε όλη την Λακωνία, έχουν χαραχτεί διαδρομές για πεζοπορία σε παραδοσιακά λιθόστρωτα καλντερίμια.

 

Αναρρίχηση. Σε μικρή απόσταση από την Σπάρτη (περίπου 15 χιλιόμετρα), λίγο έξω από το χωριό Τρύπη, υπάρχει το Αναρριχητικό πάρκο Λαγγάδας χαραγμένο από τον Ελληνικό Ορειβατικό  Σύλλογο με διαδρομές διαφόρων βαθμών δυσκολιάς, από 5 (Μέτριο)  έως 8 (Δύσκολο)

 

Ορειβασία. Ο Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος παράρτημα Σπάρτης, οργανώνει εκδρομές για ορειβασία στον Ταΰγετο , χρησιμοποιώντας εναλλακτικές διαδρομές διαφόρων βαθμών δυσκολιάς, από 5 (Μέτριο) έως 8 (Δύσκολο).

 

Κατάδυση. Ο Λακωνικός Κόλπος, με την μεγάλη υποβρύχια χλωρίδα και τις καθαρότατες θάλασσες, προσφέρεται για υποβρύχιες εξορμήσεις, καθ΄όλη την διάρκεια του χρόνου.

 

Τοξοβολία. Το άθλημα της τοξοβολίας γίνεται είτε στις εγκαταστάσεις του Paintball Club στην Σπάρτη, είτε κατά την διάρκεια  οποιασδήποτε άλλη δραστηριότητας (Πεζοπορία - αναρρίχηση κτλ)

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να ρωτήσετε είτε στο ξενοδοχείο μας, είτε στο Paintball Club Σπάρτης στα τηλέφωνα 6978189545 ή 6974031884, κος Ιωάννης  Περεντέσης. 

Throughout the year, sport lovers can attend to their beloved activities in Sparta and surrounding areas. Our hotel collaborates with the Sparta Paintball Club, for organising such activities:

 

Paintball. Paintball is a sport that combines adventure and entertainment, since it is a fascinating team activity. Organised groups can take part in this sport. Paintball grounds exist as much in Sparta, in small distance from our hotel, as well as in mountain areas of Lakonia, Taygetos and Parnonas, in specially designed areas.

 

Hiking - Trekking. Throughout Lakonia, traditional paved paths are engraved for walking in.

 

Mountain Climbing. In short distance from Sparta (around 15 kilometres), near Tripi, the Laggada Climbing Park is engraved from the Greek Mountaineering Association with ways of various degrees of difficulty, from 5 (Medium) until 8 (Difficult).

 

Mountaineering. The Greek Mountaineering Association annex Sparta, organises excursions for mountaineering in Taygetos, using alternative ways of various degrees of difficulty, from 5 (Medium) until 8 (Difficult).

 

Scuba Dive. Lakonikos Gulf, with the big submarine flora and the cleanest seas, is offered for scuba diving, throughout the year.

 

Archery. The sport of archery takes place at the installations of Paintball Club in Sparta, or during any other activity (Hiking – climbing etc) For any information, you can ask either in our hotel, or at the Sparta Paintball Club in the telephones 6978189545 or 6974031884, Mr Ioannis Perentesis.